Personvernerklæring


 

1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I MYLNA GRUPPEN AS
 

Vi i Mylna Gruppen AS (org.nr. 994 873 687) (Mylna) er opptatt av at personopplysninger om våre kunder, leverandører og andre ivaretas på en betryggende måte. Denne personvernerklæringen gir Under er en beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvilke  i vår virksomhet når du handler av oss via vår nettside eller er i kontakt med oss på annen måte, som f. eks via e-post, telefon, min side eller “kontakt oss” skjema, informasjon om personopplysninger som samles inn, formålet med vår behandling hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter i denne forbindelse knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Mylna, ved administrerende direktør Andreas Gallefoss, er morselskapet til en rekke flere datterselskaper med salg av treningsutstyr som virksomhet. Mylna og er behandlingsansvarlig for hele konsernvirksomhetens konsernets behandling av personopplysninger, uavhengig av hvilket selskap i konsernet som har samlet inn personopplysningene. Mylna har sSom behandlingsansvarlig har Mylna det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger i konsernet skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert så omfatter det kun oppgavene og ikke hovedansvaret.

Konsernet består per dags 22. juni 2021 av følgende selskaper:

-       Mylna Gruppen AS
-       Scatto AS
-       X-life AS
-       Treningspartner AS
-       Abilica Online APS
-       NF Sweden AB

(omtales heretter individuelt som hvert Konsernselskap og i fellesskap Konsernet)

Utover det øvrige behandlingsansvaret til Mylna for konsernvirksomhetens behandling av personopplysninger, opererer også Konsernet har også med et felles konsernkunderegister med det formål å kunne administrere og sentralisere kundeforholdet i Konsernet. Konsernet har et felles behandlingsansvar for opplysningene i dette registeret.


2. TYPER PERSONOPPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG

 

Typer personopplysninger vi behandler.

Vi samler inn og lagrer ulike typer informasjon om deg når du oppretter en konto, foretar et kjøp eller kontakter oss på andre måter.

Vi behandler personopplysninger som navn, kontaktopplysninger (for eksempel adresse, epostadresse og mobilnummer), kjønn, fødselsdato, kjøpshistorikk, kundesegment, produktvalg, søke- og brukeroppførsel på nettsiden vår, kundenummer, ordrenummer, IP-adresse, samt din kommunikasjon med oss.

Formål med behandling av personopplysningene.

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

-    Håndtere og gjennomføre dine kjøp på nettsiden vår, inkludert å behandle dine bestillinger, returer og reklamasjoner.
-    Sende deg beskjeder om leveringsstatus eller ved problemer med levering av produktene dine.
-    Håndtere betalingene dine.
-    Håndtere forespørsler fra deg via vår kundeservice, via epost, vår chattefunksjon, telefon og sosiale medier.
-    Håndtere garantispørsmål og klager angående produkter.
-    Bekrefte kontaktinformasjonen din overfor eksterne partnere (levering o.l.).
-    Sende deg nyhetsbrev, informasjon og tilbud.
-    Håndtering av medlemskap og oppfølging relatert til kundeklubb.

Dine bestillinger

Når du foretar en bestilling hos oss, opprettes det en kundekonto med innloggingsinformasjon. Her registreres din kontaktinformasjon, ordre og tidligere bestillinger. Personopplysningene som registreres er opplysninger vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Behandlingsgrunnlaget er for å oppfylle vår del av avtalen med deg.. Det er også mulig å opprette en kundekonto hos oss uten å foreta en bestilling.

Vi oppbevarer også av sikkerhetshensyn IP-adressen for å registrere bestillingen. Formålet er å forhindre svindel. Kortnummer oppbevares imidlertid ikke av Mylna, men av våre betalingspartnere.

Produktvurdering

Etter avsluttet kjøp ønsker vi gjerne tilbakemelding på hva du synes om produktet. I den forbindelse kan det være at vi sender deg en e-post hvor vi ber om en tilbakemelding. Det er frivillig å svare på e-posten. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er vår berettiget interesse i å utvikle produktene våre. Tilbakemeldingen din publiseres på vår nettside via Yotpo. Her vil navnet ditt fremgå dersom du har skrevet inn dette.

Glemt handlekurv

Dersom du via vår nettside legger varer i handlekurven uten å gå videre med ditt kjøp, vil du automatisk få opp en exit-entry pop-up med spørsmål om du ønsker å motta en påminnelse om handlekurven per e-post. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er ditt samtykke siden vi kun vil sende deg slike påminnelser dersom du registrer din e-postadresse i denne sammenhengen.

Bruk av personopplysninger til markedsføringsformål

Dine personopplysninger kan bli brukt til utsendelse av nyhetsbrev, markedsføring, kundeanalyser og statistikk dersom du uttrykkelig samtykker til dette.

Vi tilbyr også eksisterende og potensielle kunder å motta nyhetsbrev. Nyhetsbrev inkluderer informasjon om vår virksomhet, nyheter, produktanbefalinger, konkurranser og andre tilbud via e-post. Det er frivillig å motta dette, og man må selv melde seg på vårt nyhetsbrev ved å samtykke til dette, enten via kjøp i vår nettbutikk eller på "Min side".

Det er også enkelt å melde seg ut av e-post listen fra kontosiden "Min side", eller ved å klikke på "meld meg av nyhetsbrev" nederst i nyhetsbrev som mottas eller ved å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

SMS

Vi tilbyr eksisterende og potensielle kunder å motta SMS som inkluderer informasjon om nyheter, produktanbefalinger, konkurranser og andre tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må selv melde seg på våre SMS-utsendelser ved å samtykke til dette.
Du kan enkelt melde deg ut av SMS-listen fra "Min side", ved å klikke på link i SMS som mottas eller ved å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Sosiale medier

Mylna er aktiv bruker av sosiale medier, for eksempel Instagram, Facebook og Snapchat. Dersom du besøker oss via slike medier er det personvernerklæringen til dette nettstedet som gjelder.
På sosiale medier vil vi legge ut nyheter, gode tilbud og konkurranser. Dersom du deltar på en konkurranse via sosiale medier vil personopplysninger om deg kunne bli registrert i vårt system. En slik registrering baserer vi på samtykke fra deg.

Vi benytter oss også av sosiale medier for direkte markedsføring, ved at annonser om våre produkter vil kunne fremkomme på din profil på sosiale medier. I denne forbindelse bruker vi e-posten din for å komme med målrettede annonser.

Google Ads og Microsoft Ads

Mylna benytter Google og Microsoft sitt annonseringsnettverk for å markedsføre produkter og kampanjer. I denne forbindelse deler vi e-posten din for å komme med målrettede annonser. E-posten vil kun bli brukt til å opprette målrettingslister lister som vi kan målrette annonser mot, og den slettes hos tredjepart så fort listen er opprettet.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og pixels, noen er nødvendige for at nettstedet skal fungere, andre for å gi deg en unik og personalisert opplevelse. Du kan lese mer om informasjonskapsler og pixels som vi benytter her.

Konsernkunderegister

Konsernet har et felles konsernkunderegister for Konsernselskapene. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere våre kundeforhold på en effektiv måte og dermed samordne tilbudet av produkter fra hvert Konsernselskap til kundene.

Konsernkunderegisteret inneholder alminnelige profilopplysninger om deg, som navn, kontaktinfo, hvilket Konsernselskap du er kunde i, betalingsinformasjon, samt søke-, salgs- og kjøpshistorikk.
Konsernet har en berettiget interesse i å administrere og sentralisere kundeforholdet fra de forskjellige selskapene i Konsernet.

Du kan som kunde til enhver tid utøve dine rettigheter overfor hvert Konsernselskap.


3. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE


Vi deler dine personopplysninger med andre i tilfeller dersom det er tillatt eller påkrevd etter lov eller rettskraftig vedtak fra myndighet, det er nødvendig for å oppfylle avtalen eller dersom det er gitt samtykke. 

I forbindelse med en leveranse vil for eksempel tjenesteleverandørene vi bruker få tilgang til de opplysningene de trenger for å gjennomføre bestillingen.

Mylna benytter seg også av eksterne tjenesteleverandører som kan komme til å behandle personopplysninger på våre vegne. Vi sørger for at det er inngått skriftlige databehandleravtaler for å ivareta personvernet og informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Utlevering av personopplysninger kan også skje i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, fusjon, oppkjøp, sammenslåing eller deling av virksomheten i Konsernet. 

Dine opplysninger kan i noen få tilfeller overføres til bestemte leverandører eller andre parter som befinner seg utenfor EU/EØS-området, og i slike tilfeller tar vi ekstra forhåndsregler for å sikre at personopplysninger behandles tilfredsstillende og overføres på tilstrekkelig grunnlag, blant annet gjennom følgende tiltak:

- Inngåelse av databehandleravtale som tilfredsstiller kravene etter personvernregelverket og som sikrer tilsvarende beskyttelsesnivå på lik linje med regler som gjelder i EU/EØS.
- Bruk av EU-kommisjonens standardavtale som sikrer overføring av personopplysninger til tredjeland (Standard Contractual Clauses).


4. LAGRING OG SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER


Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Vi er pålagt å oppbevare personopplysninger avgitt i forbindelse med bestillinger for å oppfylle våre forpliktelser etter regnskapslovgivning, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Vi beholder dine kundeopplysninger så lenge du har et aktivt kundeforhold til oss. Dette innebærer at historikken normalt ikke slettes før det har gått minst fem år beregnet fra det tidspunktet opplysningene lagres.

Dersom vår behandling av personopplysninger bygger på ditt samtykke, vil slette opplysningene hvis du trekker ditt samtykke.


5. DINE RETTIGHETER

 

Du har rett til å be om (i) innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, (ii) kopi av dine personopplysninger (portabilitet), (iii) retting av dine personopplysninger dersom de er ufullstendige eller unøyaktige, eller (iv) sletting eller begrensning av dine personopplysninger i særlige tilfeller i samsvar med gjeldende lov. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no


Dersom behandling av opplysningene er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake. Dette gjøres også enkelt på "min side". Du kan også endre dine opplysninger ved innlogging på "Min side".
 


6. KLAGER


Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet her: www.datatilsynet.no. Vi setter likevel pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.
 


7. ENDRINGER


Oppdatert versjon av denne personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside. Ved vesentlige endringer av denne personvernerklæringen vil vi varsle deg om dette.
 


8. KONTAKT


For eventuelle spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger eller dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter nevnt i pkt. 5 over, kan du sende oss en henvendelse:

Mylna Gruppen AS
Adresse: Ryghgata 4B, 3050 Mjøndalen
E-post: post@mylnasport.no
Telefonnummer: 32 27 27 00
Organisasjonsnummer: 994 873 687

X-Life AS
Adresse: Ryghgata 4B, 3050 Mjøndalen 
E-post: Salg@x-life.no
Telefonnummer: 32 82 28 30
Organisasjonsnummer: 919 122 935

Mylna Sport AS
Adresse: Ryghgata 4B, 3050 Mjøndalen
E-post: post@mylnasport.no
Telefonnummer: 32 27 27 00
Organisasjonsnummer: 994 873 733

Treningspartner AS
Adresse: Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda
E-post: salg@treningspartner.no
Telefonnummer: 400 03 448
Organisasjonsnummer: 990 702 691